Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2019-01-07

Csoportos biztosítások adózása 2019

A béren kívüli és a kifizetői adóteher mellett adható juttatások körének 2019-től hatályba lépő drasztikus korlátozása alapvetően érintette a cégek által a dolgozók javára kötött biztosításokat, ideértve az ún. csoportos biztosításokat is. A kodifikált jogi norma miatt nem egy HR vezető, CFO fejében merült fel az, hogy ezt a jellegű juttatást alapjaiban kell újragondolni, átalakítani, megszüntetni.

A PM által 2018. decemberében kibocsátott szakmai tájékoztató azonban komoly segítséget jelent ezen típusú juttatások adókezelésében, s ha adómentességet nem is, de kifizetői adóteher mellet adható juttatás lehetőségét megteremti a csoportos biztosítások megfelelő formáinál.

Jelen felület terjedelmi korlátai miatt nem lehetséges ezen terület teljeskörű ismertetése, ezért itt csak – tapasztalataink és az ügyfélkérdések alapján – a leggyakoribb típusok, esetek adókötelezettségeit ismertetjük. Olyan esetekről lesz itt szó, ahol a szerződő és a díjat fizető személy is a munkáltató, a biztosított a munkavállaló és a kedvezményezett a munkavállaló maga, vagy pedig által megjelölt személy (jellemzően közeli hozzátartozó).

1. eset

Ezen fajta csoportos biztosításnál a magánszemélyek szabad akaratuk és választásuk alapján csatlakoznak a veszélyközösséghez, a biztosítottak közé. A biztosítási szint és annak díja egyértelműen a biztosított magánszemélyhez kapcsolható. A biztosított maga dönti el, hogy mikortól csatlakozik a veszélyközösséghez, és azt is, hogy meddig tartozik oda. A biztosítási díj személyre szabott, és a díjjal lefedett időszakban a díj összege nem változik, és az nem függ a veszélyközösség többi tagjának döntésétől, a veszélyközösség létszámának alakulásától.

Az ilyen típusú kockázati biztosítások munkáltató által fizetett díja (feltéve, hogy ez a díj már a 2018-ban kezdődő biztosítási évet követően esedékes) a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelmének minősül és ennek megfelelően adózik a munkáltató (19,5 % szociális hozzájárulási adó, 1,5 % szakképzési hozzájárulás) és a munkavállaló (15 % személyi jövedelemadó, 18,5 % TB járulék) is.

2. eset

Ezen példában a csoportos biztosítás ismérvei megegyeznek az 1. esetben leírtakkal, azonban a veszélyközösséghez nem csak a munkavállalók csatlakozhatnak, hanem döntésük alapján a munkavállaló közeli hozzátartozói is. Ezen esetben a közeli hozzátartozó a munkavállalóra tekintettel részesül a juttatásban, ezért a jövedelmet a munkavállaló (pl. a hozzátartozója javára jutó biztosítási díj formájában) szerzi meg. Így ekkor is az 1. pont szerint fog adózni, tehát nem csak a saját magára, hanem a hozzátartozókra eső biztosítási díj is nála fog munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülni.

3. eset

Csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás, amelyet a munkáltató adott személyi állományra (pl.: az összes dolgozó, az 1. gyáregység munkavállalói, a középvezetők, a management stb.) teljeskörűen megköt és a biztosítási díj egy szerződésben definiált állomány (pl.: az időszak kezdő létszáma, átlagos statisztikai állományi létszám) alapján kerül meghatározásra és csak a meghatározott mértéket (pl.: 10 %-ot) meghaladó létszámváltozás esetén történik utólagos díjkorrekció. Fontos még ezen csoportos biztosítás esetén, hogy a biztosító szolgáltatására csak az a személy jogosult, aki a biztosítási esemény bekövetkezésekor a veszélyközösség tagja volt. S ezen példában is igaz, hogy a szóban forgó biztosítási díj a 2018-ban kezdődő biztosítási évet követően esedékes.

Az ilyen típusú kockázati biztosítások munkáltató által fizetett díja kifizetői adóterhelés mellett adózik, s így a kifizetőnek kell a biztosítás díjának 1,18-szorosa után 15 % személyi jövedelemadót és 19,5 % szociális hozzájárulási adót fizetni.

 

Természetesen a fentieken túl még rengeteg különböző eset lehetséges, s persze figyelemmel kell lenni még 2019-ben az átmeneti szabályokra is. Érdemes ezért átgondolni a meglévő csoportos biztosításokat, konzultálni a biztosítóval is, hogy úgy lehessen átalakítani a biztosítási konstrukciót, hogy az változatlanul megadja a kívánt biztosítási védelmet, ugyanakkor a munkáltató által fizetett díj kedvezőbb adóterheléssel adózzon, mint a munkabér.

Ha egyedi csoportos biztosítással kapcsolatban merülne fel kérdése, keresse szakértőinket.

 

Hírek

rss