Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2018-09-11

Élet a Cafetéria megszűnése után

Miután a nyári adócsomag keretében a Kormány beszántotta a cafetéria juttatások rendszerét, gyakorlatilag a SZÉP kártyákra korlátozva ezen juttatási lehetőséget, hatalmas megoldandó kérdéssel szembesültek a juttatásokért, kompenzációkért felelős vezetők. És jegyezzük meg, van egyfajta csendes csodavárás is, hogy majd az őszi módosítások keretében szépen visszaszivárognak a legfontosabb juttatási elemek és ezzel együtt a juttató által fizetendő adóteher melletti adóztatás lehetősége is.

S bár az utóbbi sem kizárt, azt gondoltuk, érdemes előre menekülni, és felhívni a figyelmet mindazon juttatásokra és lehetőségekre, amelyek közül egyeseket évek óta tartalmaz az Szja. törvény, míg mások pont a mostani nyári csomaggal kerültek be a lehetőségek közé.

CAFETÉRIA 2019, AVAGY ADÓMENTES VAGY KIFIZETŐI ADÓTEHER MELLETTI JUTTATÁSOK A JÖVŐ ÉVBEN

1) Adómentes díjú kockázati biztosítás: Módosul az Szja. törvény bevételnek nem minősülő tételeket felsoroló 7. § (1a) bekezdése és azt rögzíti, hogy nem szerez bevételt a díjfizetés időpontjában a biztosított magánszemély, ha a biztosítással összefüggésben biztosító teljesítésére - a biztosító kockázati biztosítás alapján járó teljesítését ide nem értve - korlátozások nélkül - a díjat fizető más személy jogosult.
Vizsgáljunk meg egy olyan, kifizető által kötött vegyes biztosítást, amelynek a biztosítottjai a cég dolgozói, a haláleseti, baleseti, betegségi kockázatok vonatkozásában a kedvezményezett a magánszemély, illetve az ő érdekkörébe tartozó személy (és ez a kockázati rész elkülönített díjrésszel rendelkezik), míg ennek a biztosításnak van egy csekély elérési szolgáltatási része is, amelynek kedvezményezettje a díjat fizető cég. Ezen biztosítás megkötésekor a magánszemély lemond a szerződő helyébe lépés, a kedvezményezett jelölés stb. jogáról. Ekkor teljesül az a feltétel, hogy a biztosító teljesítésére korlátozások nélkül a díjat fizető más személy lesz jogosult és csak a biztosító kockázati biztosítás alapján járó teljesítése esetében lesz jogosult egy magánszemély (és nem a kifizető) a biztosító szolgáltatására (ami pedig már nem kizáró ok 2019-től a bevételnek nem minősülő szabály alá tartozás alól).
Azaz, egy ilyen vegyes biztosítás díja nem fog adózni, s amennyiben a biztosítás alapján mondjuk a jövedelempótló szolgáltatásra nem lesz jogosult a magánszemély, illetve csak halál esetére szóló biztosítási, balesetbiztosítási vagy betegségbiztosítási szolgáltatásra lesz jogosult, így a szolgáltatási ág is adómentes marad a magánszemélynél.

2) Önkéntes pénztári támogatói adomány: A jó, öreg támogatói adomány még most is működik és kedvezményes adózás mellett ad lehetőséget többletjuttatásokra a munkáltatóknak. Az ÖPT tv. 17. §-a alapján egy gazdasági társaság által egy ÖPT-nek adott támogatói adomány vonatkozásában a támogató jogosult meghatározni, hogy a pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel a támogatást, azzal, hogy a támogatás csak a pénztártagság egészének, vagy az alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható. Mivel a legtöbb pénztár alapszabálya igen rugalmas lehetőségeket biztosít ebben a vonatkozásban, biztosítható, hogy a kifizetővel munkaviszonyban, vagy más hasonló jogviszonyban állók részére kerüljön felosztásra az adomány összege. Az adományból az adott munkavállalóra eső rész így ugyanúgy a magánszemély egyéni nyugdíjszámláját növeli, mint azt korábban a munkáltatói hozzájárulás tette.
S ráadásul mindezt akár 9 %-os adóterhelés mellett. A támogatói adomány vonatkozásában jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége lesz a magánszemélynek 2019-ben, azonban ezt az egyéni számlán jóváírt támogatói adomány 84 %-a után kell teljesítenie, s ráadásul ezen összeg után 20 %, de maximum 150eFt összegű adóról is rendelkezhet az adóhatóság felé. Így 0,84 x (15% + 19,5%) - 20 % képletből adódik a 9 %-os adóterhelés.
De még ha nem is számolunk az adóról való rendelkezési lehetőséggel (mert például azt a magánszemély már másra „elhasználta"), akkor is csupán 29% az összes adóteher, amely még mindig versenyképes a többi juttatás adókötelezettségeivel szemben. S az adminisztrációs kötelezettség is kezelhető, hiszen annak zömét az ÖPT-k végzik el.

3) Kamatmentes lakáscélú hitel: A visszafizetési kötelezettség nélkül adott lakáscélú támogatások megszűnése után is adómentesek maradnak a kamatmentes lakáscélú hitelek. Noha a jogszabály jelen pillanatban 2019-től megszűnő jogszabályi részekre hivatkozik a kedvezményre jogosító feltételek meghatározásakor, ezt a hibát vélhetően orvosolni fogja a szaktárca az őszi csomagban.

4) Kifizetői adózás mellett adózó kölcsön: Amennyiben a kifizető nem lakáscélra, hanem egyéb célra nyújt kamatmentes kölcsönt, akkor az az után keletkező adókötelezettséget a kifizetőnek kell teljesítenie (40,71 %), ez a juttatás nem fogja érinteni a magánszemély bérszámfejtését, nettó bérét. Az adóteher pedig lényegesen alacsonyabb, mint a munkabéré.

5) Adómentes juttatások: Változatlanul adómentes marad 2019-től például a

  • bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás, ideértve azt is, ha a kifizető a bölcsődei, óvodai szolgáltatás térítési díját a magánszemély nevére kiállított számla alapján téríti meg;
  • a kifizető által, az általa fenntartott sportlétesítmény használata útján juttatott sportszolgáltatás;
  • a kifizető által biztosított védőoltás.
 

Hírek

rss